Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 1 năm 2021

Bùi Thanh Khiết đăng vào 06/01/2021 - 00:18
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2021
Ngày thực hiện 06/01/2021 14:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Đóng đảng phí tháng 01 năm 2021
2. Thông qua Dự thảo nghị quyết tháng 01 năm 2021
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÁNG 01 NĂM 2021
CHI BỘ VIỆN KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 12 năm 2020
1. Công tác xây dựng Đảng
1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
– Lãnh đạo việc đảng viên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp theo đúng kế hoạch nhà Trường
1.2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
– Tiếp tục hoàn thành hồ sơ kết nạp đảng
– Họp chuyển đảng chính thức cho đồng chí Trần Văn Tài và Ngô Hồng Minh
– Họp và hoàn thành hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng cho đ/c Lê Tuấn Anh (Lý do: chuyển công tác)
– Hoàn thành thủ tục chuyển sinh hoạt đảng nội bộ cho đ/c Ngô Hồng Minh và Hoàng Mạnh Hà
1.3. Công tác kiểm tra, giám sát
– Họp xét phân loại đảng viên cuối năm 2020. Kết quả chi bộ có 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đ/c Tuấn Anh và đ/c Khiết), 12 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về phía chi bộ: Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ
2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và Công tác chuyên môn
– Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ kiểm định chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (hệ Đại học) theo tiêu chuẩn AUN-QA.
– Lãnh đạo các chương trình tổ chức thi kiểm tra KTHP HK1 theo quy định
– Lãnh đạo các chương trình trong việc phân công cán bộ coi thi, chấm thi, ra đề và duyệt đề học kỳ 1 năm học 2020 – 2021.
– Lãnh đạo việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2020 và xét nâng lương trước hạn năm 2020.
– Lãnh đạo việc các chương trình tổ chức cho sinh viên D20 tham quan doanh nghiệp.
– Lãnh đạo việc cử giảng viên và sinh viên tham gia cuộc thi Olympic Tin học và ICPC 2020 tại Cần Thơ. Kết quả đạt 01 giải nhì, 01 giải Ba, 01 giải khuyến khích Khối chuyên tin, 01 giải Ba và 02 giải KK khối không chuyên Tin.
– Lãnh đạo Viện Phối hợp phòng Tổ chức tham gia ban kiểm tra, sát hạch – Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Thủ Dầu một năm 2020.
– Lãnh đạo việc cử giảng viên tham gia Diễn đàn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 (thầy Minh Phú và cô Quỳnh).
– Thư ký chương trình và thư ký Viện tham gia lớp tập huấn sử dụng và khai thác phần mềm Edusoft desktop, Edusoft web do Trung tâm CNTT tổ chức

NCKH và Hội thảo:
– GV tiếp tục thực hiện đề tài NCKH đã đăng ký.
– Tổ chức tọa đàm phát triển lĩnh vực An toàn thông tin – do Ông Philip Hùng Cao báo cáo (hoãn do tình hình Covid-19)
– Triển khai thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo quốc tế RICE 2021.
– Tiếp tục thực hiện dự án “Developing Energy Efficent and Smart Lighting Education in Vietnam & Myanmar” (DESL) (cập nhật khóa học)
3. Lãnh đạo đoàn thể:
+ Công đoàn
– Thực hiện chăm lo chính sách cho công đoàn viên theo đúng quy định
– Tổ chức họp xét danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” cho công đoàn viên nữ. Kết quả 6/6 công đoàn viên được đạt danh hiệu 2 giỏi, đề xuất khen thưởng 2 công đoàn viên (Cẩm Tú và Diễm Hương)
+ Đoàn Thanh niên:
– Chuẩn bị kế hoạch tổ chức cuộc thi Thiết kế LED thông minh chào mừng năm mới Xuân Tân Sửu 2021.
– Tổ chức chương trình chinh phục mùa thi hỗ trợ các bạn học tập và ôn thi.
– Tổ chức hội nghị kiện toàn CLB IT (đ/c Nguyễn Hải Vĩnh Cường được bầu làm chủ nhiệm CLB)
– Xét danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh (02 sinh viên) và Cấp Trung ương (01 sinh viên)
II. Dự kiến phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ tháng 01 năm 2021
1. Công tác xây dựng Đảng
1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
– Lãnh đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, giảng viên.
1.2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
– Tiếp tục hoàn thành hồ sơ kết nạp đảng
1.3. Công tác kiểm tra, giám sát
2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và Công tác chuyên môn
– Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ kiểm định chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (hệ Đại học) theo tiêu chuẩn AUN-QA.
– Lãnh đạo việc tổ chức giảng dạy và học tập học kỳ 2 theo đúng tiến độ.
– Lãnh đạo các chương trình tổ chức họp sơ kết học kỳ 1 năm học 2020 – 2021.
– Lãnh đạo các chương trình rà soát phân công chuyên môn năm học 2020 – 2021.
– Chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 dành cho sinh viên các khóa 2016 trở về trước.
– Chương trình Kỹ thuật điện chấm báo cáo tốt nghiệp khóa D16 (học lại)
– Lãnh đạo việc các chương trình tổ chức thao giảng, dự giờ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021.
– Lãnh đạo các chương trình rà soát phân công chuyên môn năm học 2020 – 2021.
– Lãnh đạo các chương trình rà soát tiến độ giảng dạy học kỳ 3 năm học 2020 – 2021.
– Lãnh đạo việc khảo sát thiết bị thực hành và chuẩn bị các công tác triển khai phòng thực hành ở Cơ sở Bến Cát.
NCKH và Hội thảo:
– GV tiếp tục thực hiện đề tài NCKH đã đăng ký.
– Tiếp tục triển khai thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo quốc tế RICE 2021.
– Tiếp tục thực hiện dự án “Developing Energy Efficent and Smart Lighting Education in Vietnam & Myanmar” (DESL)
3. Lãnh đạo đoàn thể:
+ Công đoàn
– Thực hiện chăm lo chính sách cho công đoàn viên theo đúng quy định.
– Thực hiện các chương trình theo sự phân công của Công đoàn trường.
+ Đoàn Thanh niên:
– Tổ chức cuộc thi Thiết kế LED thông minh chào Xuân Tân Sửu 2021.
– Tổ chức giải bóng đá truyền thống sinh viên Viện KTCN lần 4 năm 2021.
– Tổ chức chương trình Xuân yêu thương 2021 tại huyện Dầu Tiếng.
– Thực hiện các hoạt động khác do Đoàn cấp trên triển khai.
BÍ THƯ

Bùi Thanh Khiết