Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Quý III năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 06/09/2018 - 09:43
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý III năm 2018
Ngày thực hiện 06/09/2018
Địa điểm Văn phòng khoa KTCN
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 8 năm 2018, Thảo luận phương hướng nhiệm vụ chính trị tháng 9 năm 2018, Họp lấy ý kiến kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Thị Thủy, tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2018,