Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Quý II năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 16/07/2019 - 22:50
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý II năm 2019
Ngày thực hiện 17/07/2019 14:00
Địa điểm Văn phòng khoa KTCN
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thu đảng phí tháng 7
– Tuyên truyền các đảng văn của cấp trên
– Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 6 năm 2019
– Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 7 năm 2019.
– Đảng viên tự kiểm tra và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch.
– Sinh hoạt chuyên đề quý II.