Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Quý I năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 08/04/2019 - 09:57
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý I năm 2019
Ngày thực hiện 09/04/2019 14:30
Địa điểm Văn phòng khoa KTCN
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 03 năm 2019
– Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 04 năm 2019.
– Đảng viên tự kiểm tra và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
– Họp lấy ý kiến kết nạp Đảng cho quần chúng Trần Văn Tài
– Sinh hoạt chuyên đề quý 1 năm 2019 chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”