Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 9 năm 2020

Lê Đình Phú đăng vào 09/09/2020 - 19:27
Người báo cáo Lê Đình Phú
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2020
Ngày thực hiện 11/09/2020 14:00
Địa điểm Phòng họp
Số đảng viên 22
Có mặt 22
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo thực hiện Nghị quyết tháng 8. Phương hướng hoạt động tháng 09.2020
Triển khai các văn bản của Đảng ủy
Kể chuyện Bác Hồ
Kiểm tra, giám sát đảng viên:
Đ/c Phạm Minh Quyên
Đ/c Nguyễn Vương Thành Long
Đ/c Phạm Bình An
Sinh hoạt chuyên đề “Hoàn thiện hệ thống dữ liệu tại Khoa Kinh tế ”
Thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung trên
Kết luận buổi họp, Thông qua nghị quyết