Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 9 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 27/08/2019 - 10:11
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2019
Ngày thực hiện 03/09/2019 08:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Đóng Đảng phí cho đ/c Trúc Quy.
– Báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế.
– Báo cáo tình hình Khoa Kinh tế tháng 8/2019 và phương hướng tháng 9/2019.
– Lễ chuyển Đảng chính thứ cho 2 đ/c Bình An và Xuân Thùy.
– Kể chuyển Bác Hồ tháng 9/2019.
– Kiểm tra giám sát tháng 9/2019.
– Xét hồ sơ kết nạp Đảng quần chúng Diệu Linh.
– Xét hồ sơ kết nạp Đảng quần chúng Thanh Nhàn.
– Thảo luận đóng góp ý kiến: toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế.