Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 8 năm 2020

Lê Đình Phú đăng vào 08/08/2020 - 10:18
Người báo cáo Lê Đình Phú
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2020
Ngày thực hiện 11/08/2020 14:00
Địa điểm Phòng họp
Số đảng viên 22
Có mặt 22
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo thực hiện Nghị quyết tháng 7. Phương hướng hoạt động tháng 08.2020
Triển khai các văn bản của Đảng ủy
Kể chuyện Bác Hồ
Kiểm tra, giám sát đảng viên:
Đ/c Nguyễn Thanh An
Đ/c Nguyễn Nam Khoa
Đ/c Huỳnh Thị Xuân Thùy
Sinh hoạt chuyên đề “Kinh nghiệm kiểm định AUN cấp chương trình đào tạo tại khoa Kinh Tế, trường đại hoc Thủ Dầu Một. Vận dụng chĩ thị 05 CT/TW và kế hoạch “Làm theo lời Bác””