Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 8 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 29/07/2019 - 16:04
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2019
Ngày thực hiện 06/08/2019 08:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Đóng Đảng phí cho đ/c Trúc Quy.
– Báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế.
– Báo cáo tình hình Khoa Kinh tế tháng 7/2019 và phương hướng tháng 8/2019.
– Kể chuyển Bác Hồ.
– Kiểm tra giám sát tháng 8/2019.
– Xét hồ sơ kết nạp Đảng quần chúng Diệu Linh.
– Thảo luận đóng góp ý kiến: toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế.