Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 7 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 05/07/2019 - 22:30
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2019
Ngày thực hiện 09/07/2019 10:30
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 21
Có mặt 21
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đóng Đảng phí cho đ/c Trúc Quy.
– Báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế.
– Xét chuyển Đảng chính thức cho đ.c Ngọc Mai
– Báo cáo tình hình Khoa Kinh tế tháng 6/2019 và phương hướng tháng 7/2019.
– Kể chuyển Bác Hồ.
– Kiểm tra, giám sát Đảng viên
– Thảo luận đóng góp ý kiến: toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế.