Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 6 năm 2020

Lê Đình Phú đăng vào 04/07/2020 - 07:42
Người báo cáo Lê Đình Phú
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2020
Ngày thực hiện 06/07/2020 13:30
Địa điểm Phòng họp
Số đảng viên 22
Có mặt 22
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo thực hiện Nghị quyết tháng 6. Phương hướng hoạt động tháng 07.2020
Triển khai các văn bản của Đảng ủy
Kể chuyện Bác Hồ
Kiểm tra, giám sát đảng viên:
Đ/c Lê Đoàn Minh Đức
Đ/c Lê Thị Diệu Linh
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà
Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Khoa Kinh tế”