Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 6 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 29/05/2019 - 08:50
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2019
Ngày thực hiện 05/06/2019 10:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 21
Có mặt 21
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Đóng Đảng phí cho đ/c Trúc Quy.
– Báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế tháng 6/2019.
– Báo cáo tình hình Khoa Kinh tế tháng 5/2019 và phương hướng tháng 6/2019.
– Kể chuyển Bác Hồ: đ.c Ngọc Mai và đ.c Quy.
– Kiểm tra giám sát: Đ.c Minh, Đ.c Tấn Hùng, Đ.c Đức.
– Thảo luận đóng góp ý kiến: toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế.