Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 5 năm 2020

Trang web mặc định đăng vào 27/05/2020 - 14:07
Người báo cáo Lê Đình Phú
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2020
Ngày thực hiện 02/06/2020 08:30
Địa điểm Phòng họp
Số đảng viên 21
Có mặt 21
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Kết nạp Đảng cho đ/c Nguyễn Lê Hải Hà
Báo cáo thực hiện Nghị quyết tháng 5. Phương hướng hoạt động tháng 06.2020
Triển khai các văn bản của Đảng ủy
Kể chuyện Bác Hồ
Kiểm tra, giám sát đảng viên
Sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của Giảng viên là Đảng viên trong công tác giáo dục đại học tại TDMU”