Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 5 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 08/05/2019 - 07:38
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2019
Ngày thực hiện 07/05/2019 14:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 21
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do 1. Lê Hướng Dương – Bận việc gia đình
2. Phạm Thị Thanh Thủy – Bận việc gia đình
3. Đinh Văn Hưởng – Bận việc gia đình
Nội dung – Đóng Đảng phí cho đ/c Trúc Quy.
– Báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế.
– Báo cáo tình hình Khoa Kinh tế tháng 4/2019 và phương hướng tháng 5/2019.
– Kể chuyển Bác Hồ.
– Lấy ý kiến Đảng viên Chi bộ xóa tên đ.c Lê Hướng Dương.
– Thảo luận đóng góp ý kiến: toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế.