Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 4 năm 2021

Lê Đình Phú đăng vào 05/04/2021 - 14:15
Người báo cáo Lê Đình Phú
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2021
Ngày thực hiện 05/04/2021 14:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 23
Có mặt 23
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1 Đóng đảng phí Đ/c Bùi Thị Trúc Quy
2 Báo cáo tình hình hoạt động tháng 3/2021 Đ/c Trần Thị Thanh Hằng
3 Phương hướng hoạt động tháng 4/2021 Đ/c Lê Đình Phú
4 Triển khai văn bản Đ/c Phạm Minh Quyên
5 Kể chuyện Bác Hồ Đ/c Lâm Nguyễn Hoài Diễm
6 Kiểm tra, giám sát đảng viên:
Đ/c Phan tấn Lực
Đ/c Huỳnh Thị Xuân Thùy
Đ/c Phạm Thị Thanh Thủy Đ/c Lê Đình Phú
7 Thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung trên Toàn thể Đảng viên Chi bộ
8 Kết luận buổi họp, Thông qua nghị quyết Đ/c Lê Đình Phú