Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 4 năm 2020

Trang web mặc định đăng vào 30/04/2020 - 10:34
Người báo cáo Lê Đình Phú
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2020
Ngày thực hiện 06/05/2020 13:30
Địa điểm Phòng họp
Số đảng viên 21
Có mặt 21
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung + Thông tin thời sự trong nước và quốc tế
+ Các công văn của Đảng ủy Trường
+ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết tháng 4.2020
+ Nhiệm vụ trong tháng 05.2020
+ Xét hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng cho đ/c Quang Minh
+ Kiểm tra, giám sát đảng viên
+ Kể chuyện Bác Hồ