Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 4 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 01/04/2019 - 21:09
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2019
Ngày thực hiện 02/04/2019 08:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 21
Có mặt 21
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đóng Đảng phí cho đ/c Trúc Quy.
– Báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế.
– Báo cáo tình hình Khoa Kinh tế tháng 3/2019 và phương hướng tháng 4/2019.
– Kể chuyển Bác Hồ.
– Xét hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 2 đ/c Bình An và Xuân Thùy.
– Thảo luận đóng góp ý kiến: toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế.