Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 3 năm 2022

Lê Đình Phú đăng vào 04/04/2022 - 17:20
Người báo cáo Lê Đình Phú
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2022
Ngày thực hiện 06/04/2022 08:30
Địa điểm xin phòng
Số đảng viên 26
Có mặt 26
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Thông báo

Chương trình sinh hoạt chi bộ tháng 04/2022

– Thời gian: 8h30, ngày 6 tháng 4 năm 2022
– Địa điểm: thông báo sau
– Chủ trì: Đồng chí Lê Đình Phú – Bí thư chi bộ
– Thư ký: Đồng chí Nguyễn Hoàng Như Mai
Stt Nội dung Đảng viên phụ trách
1 Triển khai văn bản Đ/c Lê Thị Mỹ Hương
2 Kể chuyện Bác Hồ Đ/c Huỳnh Thị Xuân Thùy

3 Kiểm tra giám sát Đảng viên năm 2022

Đ/c Hồ Thị Hà
Đ/c Lầm Nguyễn Hoài Diễm
Đ/c Nguyễn Hoàng Như Mai
Đ/c Lê Thị Mỹ Hương
4 Báo cáo tình hình hoạt động tháng 3/2022 Đ/c Trần Thị Thanh Hằng
5 Phương hướng hoạt động tháng 4/2022 Đ/c Lê Đình Phú
6 Thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung trên Toàn thể Đảng viên Chi bộ
7 Kết luận buổi họp, Thông qua nghị quyết Đ/c Lê Đình Phú
Dự kiến cuộc họp kéo dài từ 1 giờ 00 đến 1 giờ 30 phút.
Thông báo này thay cho thư mời