Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 3 năm 2020

Trang web mặc định đăng vào 05/03/2020 - 10:36
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2020
Ngày thực hiện 07/03/2020 08:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Đóng Đảng phí cho đ/c Trúc Quy.
– Báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế – đ/c Hoàng Mạnh Dũng, Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế.
– Báo cáo tình hình Khoa Kinh tế tháng 02/2020 và phương hướng tháng 3/2020 – đ/c Lê Đình Phú (Chi ủy viên Chi bộ Khoa Kinh tế).
– Kể chuyển Bác Hồ tháng 02/2020 (Đ/c Nhi và Đ.c Diện).
– Thảo luận đóng góp ý kiến: toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế.
– Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế 2020 – 2022.