Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 12 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 28/11/2019 - 08:05
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2019
Ngày thực hiện 29/11/2019 09:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 21
Có mặt 21
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Đóng Đảng phí cho đ/c Trúc Quy.
– Báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế – đ/c Hoàng Mạnh Dũng, Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế.
– Báo cáo tình hình Khoa Kinh tế tháng 11/2019 và phương hướng tháng 12/2019 – đ/c Lê Đình Phú (Chi ủy viên Chi bộ Khoa Kinh tế).
– Kể chuyển Bác Hồ tháng 12/2019 (đ/c Thanh An và Thanh Hằng).
– Thảo luận đóng góp ý kiến: toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế.