Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 12 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 28/11/2018 - 10:49
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2018
Ngày thực hiện 04/12/2018 08:30
Địa điểm Phòng Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế – I2.102
Số đảng viên 21
Có mặt 21
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đóng Đảng phí cho đ/c Trúc Quy.
– Báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế: đ/c Hoàng Mạnh Dũng
– Báo cáo tình hình Khoa Kinh tế tháng 11 và phương hướng tháng 12/2018.
– Kể chuyển Bác Hồ
– Thảo luận đóng góp ý kiến: toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế.