Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 11 năm 2020

Lê Đình Phú đăng vào 03/11/2020 - 19:16
Người báo cáo Lê Đình Phú
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2020
Ngày thực hiện 05/11/2020 14:00
Địa điểm Phòng họp
Số đảng viên 28
Có mặt 28
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo thực hiện Nghị quyết tháng 10. Phương hướng hoạt động tháng 11.2020
Triển khai các văn bản của Đảng ủy
Kể chuyện Bác Hồ
Xem xét công nhận chính thức đối với đảng viên dự bị Lê Thị Diệu Linh
Thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung trên
Kết luận buổi họp, Thông qua nghị quyết