Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 11 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 30/10/2019 - 14:26
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2019
Ngày thực hiện 03/11/2019 08:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 22
Có mặt 22
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Đóng Đảng phí cho đ/c Trúc Quy.
– Báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế – đ/c Hoàng Mạnh Dũng, Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
– Tổ chức chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Ngọc Mai.
– Tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 2 đồng chí Lê Thị Diệu Linh và Trần Thanh Nhàn.
– Báo cáo tình hình Khoa Kinh tế tháng 10/2019 và phương hướng tháng 11/2019 – đ/c Lê Đình Phú (Chi ủy viên Chi bộ Khoa Kinh tế).
– Kể chuyển Bác Hồ tháng 11/2019 (đ/c Như Mai).
– Kiểm tra giám sát tháng 11/2019 (đ/c Thanh An và đ./c Như Mai).
– Thảo luận đóng góp ý kiến: toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế.