Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 11 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 30/10/2018 - 15:00
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2018
Ngày thực hiện 06/11/2018 00:00
Địa điểm Phòng Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế – I2.102
Số đảng viên 22
Có mặt 22
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông tin thời sự trong nước và quốc tế do đồng chi Hoàng Mạnh Dũng báo cáo
– Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2018 do đồng chí Lê Đình Phú báo cáo
– Phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2018 do đồng chí Lê Đình Phú báo cáo
– Giới thiệu kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú do đồng chí Lê Đình Phú chủ trì
– Công bố quyết định chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Hoàng Như Mai
– Thảo luận của toàn thể Đảng viên Chi bộ về những vấn đề trên