Họp chi bộ Khoa Kinh tế tháng 11 năm 2017

Trang web mặc định đăng vào 28/10/2017 - 20:02
Người báo cáo Đỗ Thị Ý Nhi
Chức vụ Bí thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2017
Ngày thực hiện 02/11/2017
Địa điểm Trường Đại học Thủ Dầu Một
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung 1. Nội dung:
+ Công tác chuẩn bị tổ chức sinh hoạt các chuyên đề năm 2017
+ Dự thảo về phân công nhiệm vụ của Đảng viên
+ Dự thảo về báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết tháng 10 và định hướng hoạt động tháng 11.2017

2. Thời gian: 8 giờ 30 giờ ngày 2/11/2017 (sáng thứ 5)
3. Địa điểm: I2.110 (phòng đầu tiên tính từ cổng 4)