Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 10 năm 2020

Lê Đình Phú đăng vào 07/10/2020 - 06:53
Người báo cáo Lê Đình Phú
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2020
Ngày thực hiện 07/10/2020 14:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 22
Có mặt 22
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo thực hiện Nghị quyết tháng 9. Phương hướng hoạt động tháng 10.2020
Triển khai các văn bản của Đảng ủy
Kể chuyện Bác Hồ
Kiểm tra, giám sát đảng viên:
Đ/c Hoàng Mạnh Dũng
Đ/c Bùi Thị Trúc Quy
Đ/c Phạm Minh Quyên
Đ/c Hà Lâm Oanh
Xem xét hồ sơ xin vào Đảng của quần chúng Trần Thành Hạnh