Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 10 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 25/09/2019 - 11:40
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2019
Ngày thực hiện 01/10/2019 08:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đóng Đảng phí cho đ/c Trúc Quy.
– Báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế.
– Báo cáo tình hình Khoa Kinh tế tháng 9/2019 và phương hướng tháng 10/2019.
– Kể chuyển Bác Hồ tháng 10/2019 (đ/c Phạm Bình An và đ/c Huỳnh Thị Xuân Thùy).
– Kiểm tra giám sát tháng 10/2019 (đ/c Hoàng Mạnh Dũng, đ/c Trần Thị Thanh Hằng và đ/c Phạm Công Độ.
– Sinh hoạt chuyên đề tháng quý 4/2019 (Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà, Đ/c Nguyễn Vương Thành Long và Đ/c Nguyễn Nam Khoa).
– Thảo luận đóng góp ý kiến: toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế.