Họp chi bộ Khoa Kinh tế tháng 10 năm 2017

Trang web mặc định đăng vào 04/10/2017 - 16:03
Người báo cáo Đỗ Thị Ý Nhi
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2017
Ngày thực hiện 04/10/2017
Địa điểm Văn phòng Khoa Kinh tế
Số đảng viên 15
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do Đồng chí Lê Đình Phú – Đi khám bệnh theo lịch khám bệnh của Bác sĩ
Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng – trùng thời gian hoàn chỉnh luận án NCS
Nội dung – Thảo luận về tình hình kinh tế trong nước;
– Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết tháng 9 / 2017 & Định hướng hoạt động trong tháng 10/2017
– Báo cáo tình hình giúp đỡ, hướng dẫn quần chúng trong công tác phát triển đảng viên của chi bộ.
– Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành: Đồng chí Đỗ Thị Ý Nhi (theo kế hoạch)