Họp chi bộ Khoa Kinh tế Quý IV năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 13/10/2018 - 11:26
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2018
Ngày thực hiện 17/10/2018 11:00
Địa điểm Phòng Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế – I2.102
Số đảng viên 22
Có mặt 22
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Bí thư báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế.
– Báo cáo tình Chi bộ Khoa Kinh tế tháng 9/2018 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2018.
– Kiểm tra giám sát Chi bộ Khoa Kinh tế tháng 10/2018.
– Kể chuyện Bác Hồ tháng 10/2018.
– Thảo luận các nội dung trên.