Họp chi bộ Khoa Kinh tế Quý II năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 11/06/2019 - 16:55
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
Số điện thoại
Báo cáo Quý II năm 2019
Ngày thực hiện 19/06/2019 08:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 21
Có mặt 21
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Vai trò của Đảng viên trong triển khai công tác Nghiên cứu khoa học của Khoa Kinh tế
Đỗ Thị Ý Nhi – Nhóm trưởng
Trần Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Diện
2. Vai trò của Đảng viên trong việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại khoa Kinh tế
Bùi Thị Trúc Quy
Phạm Công Độ
Phạm Bình An
3. Vai trò của Đảng viên trong triển khai công tác Khởi nghiệp sinh viên lập nghiệp của Khoa Kinh tế Tháng 7/2019
Nguyễn Ngọc Mai
Huỳnh Thị Xuân Thùy
Nguyễn Thanh An