Họp chi bộ Khoa Kinh tế Quý I năm 2022

Lê Đình Phú đăng vào 11/02/2022 - 10:22
Người báo cáo Lê Đình Phú
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý I năm 2022
Ngày thực hiện 15/02/2022 08:30
Địa điểm xin phòng
Số đảng viên 28
Có mặt 28
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1 Triển khai văn bản Đ/c Trần Thị Cẩm Vân
2 Kể chuyện Bác Hồ Đ/c Nguyễn Thị Diện
3 Báo cáo tình hình hoạt động tháng 1/2022 Đ/c Trần Thị Thanh Hằng
4 Phương hướng hoạt động tháng 2/2022 Đ/c Lê Đình Phú
5 Thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung trên Toàn thể Đảng viên Chi bộ
6 Kết luận buổi họp, Thông qua nghị quyết Đ/c Lê Đình Phú