Họp chi bộ Khoa Kinh tế quý i năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 29/01/2018 - 04:06
Người báo cáo Đỗ Thị Ý Nhi
Chức vụ Bí thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý I năm 2018
Ngày thực hiện 05/02/2018
Địa điểm Phòng hội thảo 1
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Báo cáo tình hình Thu – Nộp đảng phí
– Thông tin thời sự
– Triển khai công văn của Đảng uỷ
– Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết tháng 1.2018 và định hướng hoạt động tháng 2.2018
– Công tác phát triển Đảng viên mới
– Sinh hoạt chuyên đề “Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”