Họp chi bộ Khoa Kiến trúc, Xây dựng và Mỹ thuật Tháng 8 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 13/08/2019 - 10:21
Người báo cáo Lê Thành Trung
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2019
Ngày thực hiện 15/08/2019 00:00
Địa điểm I3.201
Số đảng viên 17
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Đỗ Thị Hồng Vy đi học tiếng Nga theo quyết định
Nội dung Kính gởi : Quý đồng chí trong chi bộ Khoa kiến trúc
Chi bộ xin thông báo lịch hop định kỳ tháng 08/2019 cụ thể như sau:
Thời gian: Lúc 8g30p, Ngày 15/08/2019
Địa điểm: Phòng I3.201
Nội dung:
1/Thông qua báo cáo tháng 07 và phương hướng tháng 08/2019 của chi bộ
2/Công tác tự kiểm tra giám sát theo kế hoạch
3/Tiếp đoàn Ủy ban kiểm tra của ĐUT báo cáo kết quả kiểm tra chi bộ
4/Công tác xây dựng đảng
5/Thảo luận các vấn đề khác
Chi bộ kính mời quý đồng chí sx thời gian dự họp.
Trân trọng/.