Họp chi bộ Khoa Kiến trúc, Xây dựng và Mỹ thuật Tháng 6 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 17/06/2019 - 15:46
Người báo cáo Lê Thành Trung
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2019
Ngày thực hiện 19/06/2019 00:00
Địa điểm H3.301
Số đảng viên 19
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Chi ủy Chi bộ xin thông báo lịch họp Định kỳ Tháng 06/2019 của Chi bộ, cụ thể như sau:
Thời gian: Lúc 13g30p, Thứ Tư, ngày 19/06/2019
Địa điểm: H3.301 (Dự kiến)
Nội dung:
-Thông qua Nghị quyết tháng 06/2019 của Chi bộ
-Quán triệt các văn bản chỉ đạo cấp trên.
-Công tác tự kiểm tra giám sát (Theo kế hoạch) bổ sung các đồng chí chưa thực hiện trong tháng 05.
-Thảo luận các vấn đề khác.
Chi bộ kính mời Quý đồng chí, sắp xếp thời gian về tham dự.
Trân trọng!
P/s:Chi bộ đã tiếp nhận Đồng chí Hiếu – về sinh hoạt chính thức tại Chi bộ Khoa vào Tháng 06/2019.