Họp chi bộ Khoa Kiến trúc, Xây dựng và Mỹ thuật Tháng 5 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 14/05/2019 - 14:12
Người báo cáo Lê Thành Trung
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2019
Ngày thực hiện 17/05/2019 13:30
Địa điểm phòng h3.301
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Kính gởi: Quý đồng chí trong Chi bộ
Chi bộ xin thông báo đến Quý đồng chí lịch họp của Chi bộ như sau:
Thời gian: 13g30p Thứ 6, ngày 17/05/2019
Địa điểm: Tại phòng học H3.301
Nội dung:
– Thông qua Nghị quyết của chi bộ tháng 05/2019
– Quán triệt các văn bản chỉ đạo của đảng ủy cấp trên.
-Công tác Tự kiểm tra giám sát (theo Kế hoạch đã phân công)
-Công tác xây dựng đảng
-Thảo luận các vấn đề khác,…
Chi bộ trân trọng kính mời Đồng chí sắp xếp thời gian về dự họp.
Trân trọng.
Bí thư chi bộ