Họp chi bộ Khoa Kiến trúc, Xây dựng và Mỹ thuật Quý IV năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 14/10/2019 - 15:33
Người báo cáo Lê Thành Trung
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2019
Ngày thực hiện 15/10/2019 14:00
Địa điểm I1.405
Số đảng viên 16
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Nguyễn Thị Ngọc Điệp – học ncs
Nội dung Kính gởi: Quý đồng chí chi bộ Khoa Kiến trúc
Chi ủy chi bộ kính mời Quý đồng chí về dự họp chi bộ định kỳ tháng 10, lịch hợp cụ thể như sau:
Thời gian: Lúc 14g00, Thứ 3 – ngày 15/10/2019
Địa điểm: phòng hoc I1.304
Nội dung:
– Thông qua Báo cáo tháng 10 (Nghị quyết)
– Công tác tự kiểm tra giám sát (Đ/c Hằng thông báo đến Đảng viên thực hiện)
– Xây dựng đảng
_ Thảo luận một số vấn đề khác.
Chi bộ rất mong Quý đồng chí sắp xếp thời gian về dự Họp!
Trân trọng!

P/s Đồng chí Hằng liên hệ với Phòng đào tạo về việc xin phòng để họp!