Họp chi bộ Khoa Kiến trúc, Xây dựng và Mỹ thuật Quý IV năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 09/11/2018 - 17:35
Người báo cáo Lê Thành Trung
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2018
Ngày thực hiện 12/11/2018 09:00
Địa điểm Phòng Giảng viên
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Kính gởi: Quý thầy cô thuộc Chi bộ Khoa kiến trúc xây dựng và mỹ thuật
Chi ủy xin thông báo đến Quý thầy cô lịch họp chi bộ định kỳ tháng 11/2018, cụ thể như sau:
Thời gian: Thứ 2 ngày 12/11/2018 – Lúc 9g00 sáng
Địa điểm: Phòng Giảng viên Khoa kiến trúc Xây dựng
Nội dung:
– Thông qua Nghị quyết tháng 11
– Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên
– Rà soát các hồ sơ phát triển đảng
– Một số vấn đề khác.
Chi ủy kính mời Quý đồng chí sắp xếp thời gian về dự họp/.
Trân trọng!

Bí thư chi bộ.