Họp chi bộ Khoa Kiến trúc, Xây dựng và Mỹ thuật Quý III năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 09/09/2019 - 11:47
Người báo cáo Lê Thành Trung
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý III năm 2019
Ngày thực hiện 12/09/2019 00:00
Địa điểm I1.304
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Kính gởi: Quý đồng chí trong Chi bộ
Chi ủy xin thông báo Lịch họp Chi bộ định kỳ tháng 09/2019, cụ thể như sau:
Thời gian: 10g00 phút, Thứ năm – Ngày 12/09/2019 (Sau khi họp Tổ công đoàn Khoa)
Địa điểm: Phòng I1.304
Nội dung:
– Thông qua báo cáo tháng của Chi bộ
– Công tác phát triển đảng
– Công tác Tự Kiểm tra giám sát (Quý đồng chí Bám sát vào Kế hoạch của Chi bộ đã được thống nhất – Đồng chí Tường Thị Thu Hằng giám sát công việc này).
– Thảo luận các vấn đề khác, …
Chi ủy xin kính mời Quý đồng chí sắp xếp thời gian về dự họp, để cuộc họp diễn ra thành công tốt đẹp.
Trân trọng!
Bí thư chi bộ.