Họp chi bộ Khoa Kiến trúc, Xây dựng và Mỹ thuật Quý II năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 12/04/2019 - 16:24
Người báo cáo Lê Thành Trung
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý II năm 2019
Ngày thực hiện 16/04/2019 09:00
Địa điểm H3.301
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Chi bộ xin thông báo lịch họp định kỳ của Chi bộ tháng 04/2019, lịch họp cụ thể như sau:
Thời gian : Lúc 9g00 sáng Thứ ba tới, ngày 16/04/2019
Địa điểm: Phòng H3.301
Nội dung:
– Thông qua nghị quyết thàng 04/2019
– Triển khai chỉ đạo cấp trên
+Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05
+Kết hoạc chi bộ về cam kết thực hiện Di chúc của Bác
-Công tác xây dựng đảng.
-Thảo luận các vấn đề khác!
Chi bộ xin thông báo đến Quý đồng chí sếp thời gian về dự họp.
Trân trọng