Họp chi bộ Khoa Kiến trúc Tháng 8 năm 2020

Phan Thành Nhân đăng vào 08/08/2020 - 10:28
Người báo cáo Phan Thành Nhân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2020
Ngày thực hiện 10/08/2020 14:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 11
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do Lê Thành Trung – tập huấn giảng dạy theo phương pháp ISW
Nguyễn Ngọc Huệ – tập huấn giảng dạy theo phương pháp ISW
Nội dung – Báo cáo công tác đảng tháng 7
– Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8
– Thực hiện kiểm tra giám sát định kỳ đối với đồng chí Hoàng Xuân Niên và đ/c Tường Thị Thu Hằng
– Tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 9 của Quốc hội XIV