Họp chi bộ Khoa Kiến trúc Tháng 10 năm 2020

Phan Thành Nhân đăng vào 08/10/2020 - 08:10
Người báo cáo Phan Thành Nhân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2020
Ngày thực hiện 06/10/2020 14:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 11
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do Đ/c Hoàng Xuân Niên – Khám chữa bệnh
Đ/c Ngô Bảo – công tác
Nội dung – Tổng kết công tác tháng 9 và đề ra nhiệm vụ tháng 10/2020
– Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đ/c Nguyễn Thị Minh Khai
– Thực hiện các công tác chuẩn bị chuyển đảng chính thức cho 2 đảng viên dự bị ( đ/c Phạm Việt Quang và đ/c Nguyễn Bá Duy)
– Thực hiện kiểm tra thường xuyên đối với đ/c Nguyễn Ngọc Huệ.
– Thảo luận các vấn đề khác