Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 9 năm 2018

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 09/09/2018 - 15:14
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2018
Ngày thực hiện 11/09/2018 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 27
Có mặt 25
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung Họp chi bộ đánh giá tình hình nhiệm vụ công tác tháng 08 và công tác tháng 9 như:triển khai công tác đào tạo và giảng dạy năm học 2018-2019.Tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 (ngày 17/9).
Nhắc nhở các giảng viên trong đơn vị thực hiện tốt nề nếp và nội quy giảng dạy và học tập của sinh viên học kỳ I năm học 2018-2019. Thực hiện công tác kiểm định hai ngành sư phạm lịch sử và ngữ văn.
– Tổ chức chương trình đón Tân sinh viên khoa Sử.
– Tổ chức tuyển sinh đợt 5 cao học chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.
Thông qua hồ sơ kết nạp đảng viên của quần chúng Đinh Thị Hòa.