Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 8 năm 2020

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 04/08/2020 - 09:41
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2020
Ngày thực hiện 06/08/2020 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 28
Có mặt 28
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo tình hình hoạt động tháng 7-2020 và phương hướng hoạt động của chi bộ trong tháng 8-2020. Công tác tuyển sinh của khoa trong thời gian qua; tình hình tổ chức sinh viên thi học kỳ II và nhập điểm sắp tới cho đúng thời gian qui định. Tổ chức bình xét thi đua cuối năm và tổ chức tổng kết năm học 2019-2020. Tập trung cho công tác kiểm định của CTCTXH và CTCHNV. Biến động nhân sự của CTCTXH, TCLS và tuyển mới CT Du Lịch. Kê khai giờ NCKH và giảng dạy. Tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT ở Tây Ninh từ ngày 7 đến 11-8-2020.