Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 8 năm 2019

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 13/08/2019 - 04:38
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2019
Ngày thực hiện 16/08/2019 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 26
Có mặt 26
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ trong tháng 7 và phương hướng hoạt động tháng 8-2019.Căn bản hoàn thành bản báo cáo và hồ sơ minh chứng cho hai ngành SPLS và SP Ngữ văn. Tiến hành đăng ký các kế hoach hội thảo và đề tài nghiên cứu của năm học 2019-2020. Chuẩn bị xây dựng đề cương chi tiết cho các môn học, công tác tuyển sinh cho 06 chương trình đào tạo và kế hoạch đón tân sinh viên cho Khoa Xã hội và Nhân văn của năm học 2019-2020.