Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 7 năm 2020

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 02/07/2020 - 10:35
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2020
Ngày thực hiện 06/07/2020 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 28
Có mặt 28
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết thàng 6 và triển khai phương hướng hoạt động tháng 7-2020 của chi bộ Khoa XHNV. Về chính trị tư tưởng tuyên truyền đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ Khối dân chính và doanh nghiệp. Về công tác chuyên môn, chuẩn bị thi hết học kỳ II năm học 2019-2020, công tác tuyển sinh Đại học và Sau đại học, công tác kiểm định, thực hiện chấm KPI trong Khoa và chương trình. Hoàn thành việc xây dựng chương trình đào tạo 2 giai đoạn.