Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 7 năm 2019

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 14/07/2019 - 15:52
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2019
Ngày thực hiện 17/07/2019 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 26
Có mặt 26
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo công tác tháng 6 và phương hướng tháng 7 của chi bộ Khoa XHNV. Đánh giá, nhận xét tổng kết thực hiện năm học 2018-2019 và triễn khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Tham gia kỷ niệm 10 năm thành lập Trường; báo cáo tình hình thực hiện công tác coi thi quốc gia vừa qua ở Đồng Nai. Triển khai nhiệm vụ tuyển sinh sắp tới, chuẩn bị ngày đón Tân sinh viên và chuẩn bị việc giảng dạy và học tập cho năm học mới 2019-2020.