Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 6 năm 2019

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 06/06/2019 - 04:17
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2019
Ngày thực hiện 10/06/2019 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 25
Có mặt 25
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo tình hình công tác Đảng tháng 5 và phương hướng hoạt động tháng 6 của chi bộ Khoa KHXH-NV. Chuẩn bị cho Hội thảo cấp quốc gia về Ngôn ngữ Việt Nam trong hội nhập và Hội thảo về nhà văn Sơn Nam. Hoàn thành bảng báo cáo và hồ sơ minh chứng cho công tác kiểm định hai ngành Sư phạm Lịch sử và Ngữ văn. Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trường. Chuẩn bị công tác tổng kết học kỳ 2018-2019. Triễn khai nhiệm vụ coi thi kỳ thi quốc gia THPT năm 2019.