Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 5 năm 2019

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 13/05/2019 - 13:55
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2019
Ngày thực hiện 17/05/2019 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 25
Có mặt 25
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Đánh giá tình hình công tác tháng 4 và phương hướng thực hiện tháng 4 năm 2019 của chi bộ; thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức thi các môn trong học kỳ II, Hội đồng chấm các đề án nghiên cứu của sinh viên và tham gia hội nghị nghiên cứu của sinh viên sắp tới. Tình hình chấm đồ án tốt nghiệp của sinh viên cuối khóa, công tác báo cáo công tác kiểm định của hai chương trình SPLS và SPNV. Chuẩn bị báo cáo tổng kết năm học 2018-2019.