Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 4 năm 2019

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 07/04/2019 - 09:02
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2019
Ngày thực hiện 11/04/2019 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 26
Có mặt 26
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Đánh giá thực hiện nghị quyết tháng 3 và đề ra phương hướng hoạt động tháng 4;
Tình hình chuẩn bị báo cáo công tác chuẩn bị việc kiểm định 2 chương trình SPLS và SPNV, công tác tư vấn tuyển sinh nhất là 2 ngành mới Quốc tế học và Tiến sĩ lịch sử, chuẩn bị đề cương cho các môn học của năm học 2019-2020, nhất là các môn học chung của ngành Khoa học XH&NV như Nhập môn ngành, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới. Chuẩn bị cho công tác thi hết học kỳ II (2018-2019).