Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 3 năm 2020

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 04/03/2020 - 13:28
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2020
Ngày thực hiện 09/03/2020 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 29
Có mặt 29
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo hoạt động của chi bộ trong tháng 2 và phương hướng hoạt động tháng 3-2020; triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Thông qua báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2023, thông qua kế hoạch nhân sự và xin ý kiến tổ chức ĐH của chi bộ trong tháng 3-2020. Rất mong Thường vụ Đảng ủy tham dự cuộc họp của chi bộ để chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội của chi bộ Khoa KHXH-NV sắp tới.