Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 3 năm 2019

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 11/03/2019 - 08:40
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2019
Ngày thực hiện 14/03/2019 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 25
Có mặt 25
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của tháng 2 và triễn khai công việc của tháng 3. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khoa, tập trung viết báo cáo và tập hợp minh chứng cho công tác kiểm định 2 ngành SPLS và SPNV. Triễn khai công tác tuyển sinh của 6 CTĐT, nhất là CTĐT mới Quốc tế học, cử nhân LS và cử nhân Văn học; chiêu sinh CTĐT Tiến sĩ Lịch sử, đầu tiên của Trường. Tiếp tục thực hiện công tác giảng dạy học kỳ II, tập huấn cho GV giảng dạy Elearning và kế hoạch hội thảo của Khoa XHNV.